ΤΑΞΙΔΙΑ
ΣΤΗ
ΓΝΩΣΗ

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα
2023-2024

Ε’ και Στ’ Δημοτικού

«Προσλαμβάνω πολυτροπικά πληροφορίες και τις αξιοποιώ για να συνθέσω γραπτά κείμενα αναλόγων απαιτήσεων»

Γυμνάσιο

«Αξιοποιώ δημιουργικά
την ελληνική γλώσσα»

Α’ Λυκείου

«Προσλαμβάνω πολυτροπικά πληροφορίες και τις αξιοποιώ για να συνθέσω γραπτά κείμενα αναλόγων απαιτήσεων»

B’ Λυκείου

«Σχολαστική µελέτη»

Γ’ Λυκείου

«Εµβαθύνω στη µέθοδο και στη γνώση»

X
Scroll to Top